• Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Điện - Điện tử

  • Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Điện - Điện tử

  • Mô hình tự động sử dụng robot công nghiệp

  • Học sinh thực tập Điện tử

THỜI KHOA BIỂU TUÂN 2 HK II (16-17)

Print
Written by Khoa Điện - điện tử

Tải file tại đây

tHỜI KHOA BIỂU TUÂN 1 HK II (16-17)

Print
Written by Khoa Điện - điện tử

Tải file tại đây

THỜI KHOA BIỂU TUÂN 21,22 HK I (16-17)

Print
Written by Khoa Điện - điện tử

Tải file tại đây

tHỜI KHOA BIỂU TUÂN 20 HK I (16-17)

Print
Written by Khoa Điện - điện tử

Tải file tại đây

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator